Thursday, September 23, 2010

IMAM AL-SYAFIE DALAM PERSOALAN KENDURI ARWAH

Oleh:
Mohd Hairi Nonchi

Adakah upacara tahlilan/kenduri arwah ini merupakan suatu yang dianjurkan oleh Imam al-Syafie dan para ulamak bermazhab Syafie sebagaimana yang didakwa oleh sesetengah pihak? Bagi menjawab persoalan ini, marilah kita perhatikan fatwa-fatwa Imam al-Syafie rahimahullah dan para ulamak bermazhab Syafie di bawah ini:

Imam Muhammad bin Idris al-Syafie (204H)
Telah berkata Imam al-Syafie rahimahullah menerusi kitabnya, al-Umm, jld. 1, ms. 318:

وأكره الْمأتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يحدد الحذن.

Maksudnya:
Aku benci al-ma’tam iaitu berkumpul-kumpul di rumah keluarga orang mati meskipun tidak ada tangisan kerana sesungguhnya yang demikian itu akan memperbaharui kesedihan.

Dalam kitab اعانة الطالبين, jld. 2, ms. 146 dinyatakan bahawa Imam al-Syafie rahimahullah berkata:

ويكره اتخاذ الطعام فى اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام القبور.

Maksudnya:
Dan dilarang menyediakan makanan pada hari pertama kematian, hari ketiga dan seterusnya sesudah seminggu. Dilarang juga membawa makanan ke kuburan.
Dalam kitab yang sama, jld. 2, ms. 146 dinyatakan:

وقال ايضأ: ويكره الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع فى السرور وهي بدعة.

Maksudnya:
Imam al-Syafie berkata lagi: Dibenci bertetamu dengan persiapan makanan yang disediakan oleh ahli (keluarga) si mati kerana ia adalah sesuatu yang keji dan ia adalah bid’ah.

Juga dalam kitab yang sama, jld. 2, 146-147 disebut bahawa Imam al-Syafie rahimahullah berfatwa bahawa:

ومن البد المنكرة المكروه فعله ما يفعل الناس من الوحشة والجمع والاربعين بل كل ذلك حرام.

Maksudnya:
Dan antara bid’ah yang mungkar ialah kebiasaan (adat) orang yang melahirkan rasa kesedihannya sambil berkumpul beramai-ramai melalui upacara (kenduri arwah) di hari keempat puluh (empat puluh harinya) padahal semuanya ini adalah haram.

Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H)
Imam al-Nawawi rahimahullah (676H) berkata di dalam kitabnya, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, jld. 5, ms. 186 menyebut:

Adapun hidangan yang disiapkan oleh keluarga si mayat dan mengumpulkan orang ramai pada hidangan tersebut maka tidak ada satupun dalil yang menyebutkannya. Amalan seperti itu tidak dianjurkan, bahkan termasuk bid’ah.
Sementara itu, menerusi kitabnya yang sama, jld. 5, ms. 306 beliau menerangkan:

وأما الجلوس للتعزية: فنص الشافعي والمصنف أي صاحب المهذب وهو الشيرازي، وسائر الأصحاب على كراهيتة، ونقل الشيخ أبو حامد في (التعليق) وآخرون عن نص الشافعي، قاوا: يعني الجلوس لها، أن يجتمع أهل البيت في بيت، فيقصدون من أراد التعزية. قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنسآء في كراهة الجلوس لها.

Maksudnya:
Dan adapun berkumpul untuk takziah, maka (Imam) Syafie dan pengarang kitab al-Muhadzdzab iaitu al-Shirazi dan semua sahabat-sahabatnya, mereka telah menetapkan bahawa perbuatan itu adalah perkara yang dibenci. Syeikh Abu Hamid telah menukilkan dalam (al-Ta’liq) dan ulamak yang lain daripada nas Syafie, mereka mengatakan: yakni duduk untuk takziah iaitu keluarga si mati berkumpul di rumah lalu mereka menunggu orang yang ingin bertakziah.

Beliau berkata: Mereka mengatakan: Bahkan hendaklah mereka beredar pergi untuk berusaha memenuhi keperluan hidup mereka. Maka sesiapa yang terserempak menemui mereka, maka bolehlah dia bertakziah kepada mereka. Tidak ada perbezaan di antara kaum lelaki dan kaum wanita pada larangan duduk berkumpul (di rumah si mati) untuk tujuan bertakziah.

Dalam kenyataannya yang lain, beliau berkata ketika mengulas kenyataan Imam al-Syafie berkenaan amalan kenduri arwah:

واستدل له المصنف وغيره بدليل آخر وهو أنه محدث.

Maksudnya:
Pengarang (Imam al-Syafie) dan ulamak-ulamak yang lain berpendapat berdasarkan dalil yang lain bahawa perbuatan itu – yakni mengadakan perkumpulan – adalah merupakan bid’ah.

Syeikh Mustafa Khin, Syeikh Mustafa al-Bugha dan ‘Ali al-Syarbaji
Berkata ketiga-tiga tokoh semasa bermazhab Syafie di atas menerusi kitab mereka, al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i, jld. 1, ms. 263 berkenaan hukum mengadakan kenduri arwah:

Antara amalan bid’ah yang dibuat oleh keluarga si mati ialah mengumpulkan orang ramai menjamu makanan mengikut berlalunya 40 hari dan seumpamanya. Sekiranya perbelanjaan makanan itu adalah hasil daripada harta peninggalan (si mati) sedangkan masih ada di kalangan mereka waris ada yang belum baligh, maka perbuatan itu termasuk dari perkara lebihan yang haram. Ini kerana ia memakan harta benda anak yatim dan melenyapkannya bukan untuk kepentingan anak yatim itu. Setiap apa yang memanggil dan memakannya juga turut terbabit dalam melakukan perbuatan haram ini.
Mereka juga menyebut:

Menyusahkan keluarga si mati bagi menyediakan makanan dan menghimpunkan orang ramai kepada makanan itu seperti yang berlaku di zaman ini adalah bid’ah yang amat bertentangan dengan sunnah.
Dalam kitab yang sama, jld. 1, ms. 286 mereka juga menegaskan:

Keluarga si mati sibuk membuat makanan dan menjemput orang ramai untuk menikmatinya sebagaimana yang biasa dilakukan di zaman sekarang. Perbuatan tersebut adalah bid’ah yang berlawanan dengan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Syeikh al-Ramli al-Syafie
Disebutkan di dalam kitab fiqh Hasyiyatul Qalyubi bahawa:

قال شخنا الرملي: ومن البدع المنكرة المكروهة فعلها كما في الروضة ما يفعله الناس مما يسمى الكفارة، ومن صنع طعاما للإجتماع عليه قبل الموت أو بعده ومن الذبح على القبور.

Maksudnya:
Syeikh kami, al-Ramli berkata: “Di antara bid’ah yang mungkarah (yang tidak dibenarkan agama) yang tidak disukai dikerjakan iaitu sebagaimana diterangkan dalam kitab al-Raudhah iaitu apa yang dikerjakan orang yang disebut kifarah dan hidangan makanan untuk acara berkumpul di rumah keluarga si mati, baik sebelum mahupun sesudah kematian dan juga penyembelihan di kuburan.

Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari al-Syafie
Beliau yang merupakan seorang ulamak bermazhab Syafie menulis di dalam kitabnya Sabil al-Muhtadin, jld. 2, ms. 87:

Dan makruh lagi bid’ah bagi yang kematian memperbuat makanan yang diserukannya segala manusia atas memakan dia dahulu daripada menanam dia dan kemudian daripadanya seperti yang telah teradat.
Seterusnya beliau juga berfatwa:

Dan demikian juga makruh lagi bid’ah bagi segala mereka yang diserunya memperkenankan seruannya dan haram menyediakan makanan akan yang menangis dengan menyawak kerana yang demikian itu menolong atas perbuatan maksiat.

Syeikh Zainul Abidin bin Muhammad al-Fatani al-Syafie
Dalam kitabnya, Kashfu al-Litham, jld. 1, ms. 85 beliau menjelaskan:

Barang yang dikerjakan oleh ahli mayat daripada memperusahakan makanan dan berhimpun manusia atasnya dahulu daripada tanam mayat dan kemudian daripadanya dan menyembelih pada kubur dan demikian lagi yang dikerjakan oleh manusia dengan barang yang dinamakan dia dengan kaffarah dan daripada dikerjakan washah yakni berhimpun memberi makan awal malam kemudian daripada ditanam mayat dan 7 hari dan 20 dan 40 (hari) dan umpama yang demikian itu seperti yang diperbuat oleh kebanyakan orang itu maka adalah segala yang tersebut itu makruh yang dicela syarak kerana tegah pada syarak.

Sebenarnya masih terlalu banyak fatwa Imam al-Syafie dan para ulamak bermazhab Syafie berkenaan dengan keharaman mengerjakan kenduri arwah yang tidak sempat penulis kemukakan di sini. Walau bagaimanapun, penulis merasakan adalah cukup sekadar dinukilkan sebahagian sahaja ucapan mereka di sini sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas.

Kesimpulannya, jelas kepada kita bahawa majlis kenduri arwah iaitu mengadakan perkumpulan orang ramai di rumah keluarga si mati dengan persiapan makanan yang dibuat oleh keluarga si mati adalah perbuatan haram yang amat ditegah di sisi agama. Oleh sebab itu kita dapati Imam al-Syafie bersama para imam lainnya termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad secara ijmak/sepakat dalam mengharamkan kenduri arwah.

Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syeikh Ahmad Abdurrahman al-Banna di dalam kitabnya berjudul Fathurrabbani Tartib Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, jld. 8, ms. 95-96:

Telah sepakat imam (mazhab) yang empat (Abu Hanifah, Malik, Syafie dan Ahmad) atas tidak disukainya keluarga si mati membuat makanan untuk orang ramai yang mana mereka berkumpul di situ berdalil dengan hadis Jarir bin Abdullah. Dan zahirnya adalah haram kerana meratapi mayat hukumnya haram, sedangkan para sahabat telah memasukkannya (yakni berkumpul-kumpul di rumah keluarga di mati) bahagian dari meratap dan ia (amalan) itu (jelas) haram.

No comments:

Post a Comment

assalammualaikum...

assalammualaikum...