Saturday, November 21, 2009

NABI MUHAMMAD S.A.W DALAM KITAB HINDU

Oleh Dr. Z. Haq

Penterjemah: Huda Abdul Rahim

Qur'an 16:36

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul kepada tiap-tiap umat (untuk menyeru): "Sembahlah Allah (sahaja) dan jauhilah tuhan-tuhan yang palsu itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan hatinya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

No comments:

Post a Comment

assalammualaikum...

assalammualaikum...